شماره تلفن های شرکت

02632703880

02632741728

02632749283

02632740360

02632740376

02632740395

02632745923

داخلی ها

مدیریت : 101

حسابداری : 102

سیمان : 111

سفال : 113

اپراتور : 114

گچ وپودرسنگ :11۵

بارهای انباری : 116

فوم وموزاییک وماسه آجر : 116

مدیرفروش گچ یکتا : 118

کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجموعه کوروش بزرگ البرز محفوظ می باشد